Rekrutacja grupy animacyjne Mgowo i Wieldządz

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników do projektu „Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Mgowo i Wieldządz”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Płużnica w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r.

W ramach projektu można skorzystać z następujących działań:

-warsztaty rękodzielnicze,

– warsztaty psychologiczne,

-wyjazd studyjny,

-wyjazd kulturalny do teatru,

-animacja grup (spotkania animacyjne i integracyjne).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w tymczasowej siedzibie biura TRGP w Orłowie po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Nabór trwa od 15.03.2021 do 31.03.2021 r.

Formularz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.trgp.org.pl lub w biurze projektu.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji grupy animacyjne Mgowo i Wieldządz

Formularz rekrutacyjny grupy animacyjne Mgowo i Wieldządz

Oświadczenia:

Oświadczenie – wsparcie w codziennym funkcjonowaniu

Oświadczenie niepełnosprawność sprzężona lub zaburzenia psychiczne

Oświadczenie niepełnosprawność znaczna lub umiarkowana

Oświadczenie Wielokrotne wykluczenie

Oświadczenie, obszary zdegradowane

Oświadczenie, że korzysta z pomocy żywieniowej PO PŻ

Osoba do kontaktu:

Anna Szatkowska, tel.: 605 420 009, e-mail: trgp@trgp.org.pl lub a.szatkowska@trgp.org.pl