Ponowne zapytanie dotyczące zakupu i dostawy gier

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na  zakup i dostawę gier wg specyfikacji do projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica- bis” umowa nr UM_SE.433.1.061.2021.

Zaproszenie do składania ofert- gry

Formularz zgłoszeniowy- gry