„Orłowianki” w Orłowie na sportowo.

Grupa nieformalna „Orłowianka” w Orłowie, której patronem jest UKS Płużnica po raz kolejny wzięła udział w projekcie „Małe Granty Gminy Płużnica”  program współfinansowany przez Gminę Płużnica i realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Projekt był skierowany do dzieci z Orłowa i Ostrowa, a działania miały na celu zwiększenie atrakcyjności spędzania czasu wolnego dzieci i wykorzystania lokalnej małej infrastruktury tj. boisko do gry w piłkę nożną i piłkę ręczną.

Dzieci pod okiem wykwalifikowanego trenera  przez okres letni spotykały się na treningach, na których trenowały grę w piłkę nożną i piłkę ręczną. Trener omówił z uczestnikami podstawowe zasady pierwszej pomocy. Wszystkie treningi były obserwowane i dopingowane przez rodziców i rodzeństwo małych sportowców. Na ostatnim spotkaniu trener wręczył wyróżnienia i drobne upominki.

Wszyscy uczestnicy wraz z rodzinami mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe integracyjnym  do Torunia gdzie zwiedzili stare miasto, ogród zoobotaniczny, pomnik Kopernika oraz fontanny. Po posiłku w MC Donaldzie uczestnicy udali się do kina na wybrany wspólnie seans „Kosmiczny mecz”. Na zakończenie projektu i podsumowanie działań rodzice przygotowali dzieciom ognisko i słodki poczęstunek. Pogoda dopisała więc młodzi sportowcy  spędzili aktywnie wolny czas z rodzinami na zabawach i grach zespołowych,  nie zabrakło gratulacji i dyplomów za aktywne uczestniczenie w projekcie.

Dziękujemy za współpracę i pomoc wszystkim rodzicom, trenerowi  i UKS Płużnica.

Lider Grupy  Nieformalnej „Orłowianka”
Dorota Tuchalska