Koło Gospodyń Wiejskich „Orłowianka” w Orłowie

Koło gospodyń wiejskich   złożyło wniosek i otrzymało dofinansowanie z projektu Inicjuj z FIO 3.0 dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelski NOWE FIO na lata 2021-2030, którego operatorem jest Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w Płużnicy.

Dofinansowanie pozwoliło na zakupienie doposażenia świetlicy w formie  lodówki i piecyka kuchennego. Poprzez zakupione sprzęty  zwiększył się potencjał infrastrukturalny koła. Sprzęt poprawi warunki i bezpieczeństwo pracy koła gospodyń, członkowie koła łatwiej podejmą decyzję do dalszych działań ponieważ zakupiony sprzęt usprawni pracę koła. Koło Gospodyń będzie mogło się rozwijać, promować i organizować spotkania i warsztaty na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Zarząd KGW „Orłowianka” w Orłowie