Wyniki konkursu na Najlepszą Inicjatywę w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wyłoniło laureatów konkursu.

W konkursie mogli wziąć udział realizatorzy działań w sferze pożytku publicznego, którzy otrzymali grant w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0” w 2021 roku.

Dla inicjatyw z powiatów: brodnickiego, wąbrzeskiego, grudziądzkiego, chełmińskiego, świeckiego, tucholskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, żnińskiego – organizatorem konkursu było Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Formularze na najlepszą inicjatywę zostały ocenione przez dwóch niezależnych ekspertów. Wyróżnienie otrzymały trzy najlepsze inicjatywy.

.

Miejsce I: Stowarzyszenie SZANSA z projektem pt.: „Sala Doświadczania Świata” uzyskało 30 punktów

.

.

Miejsce II: Stowarzyszenie Chór „Lutnia” z projektem pt.: „Dla Niepodległej” uzyskało 29,5 punktu

.

.

Miejsce III: Koło Gospodyń Wiejskich Kurkocin z projektem pt.: „Bliskie spotkania z ekologią oraz doposażenie KGW Kurkocin” uzyskało 27,25 punktu

.

.

.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie a nagrodzonym gorąco gratulujemy.

Poniżej lista z wynikami konkursu.

Lista rankingowa