Klub Seniora w Osieczku

Klub Seniora w Osieczku cieszy się coraz to większym zadowoleniem uczestników, ponieważ atmosfera jaka panuje w naszym Klubie jest pełna szacunku, wzajemnego zrozumienia, miło spędzanego wspólnie czasu. Co widać na twarzach seniorów, gdy codziennie rano przyjeżdżają do swojego „drugiego domu” z uśmiechem. Seniorzy czują się tutaj swobodnie, każdy uczestnik swoją osobą wnosi coś wyjątkowego do tego miejsca. Bardzo lubią spotkania i warsztaty, jakie są u nas organizowane. Są to zajęcia rekreacyjno-ruchowe, zajęcia rękodzielnicze, spotkania z psychologiem oraz z lekarzem geriatrą. Uczestnicy również mieli przyjemność wziąć udział w kilku spotkaniach integracyjnych.

Ponadto 27.10.2021r. odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne, na które byli zaproszeni przedstawiciele gminy Książki wraz z panem wójtem Krzysztofem Zielińskim. Seniorzy sami przygotowywali poczęstunek, dzięki puli pieniędzy z projektu, jakie są przeznaczone na tego typu spotkania.

W dniu 16.11.2021r. zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z okazji Dnia Seniora, które było organizowane przez Gminy Ośrodek Kultury w Książkach wspólnie z przedstawicielami Gminy Książki. Uczniowie szkoły podstawowej w Książkach przygotowali dla seniorów niespodziankę, którą było wspaniałe przedstawienie artystyczne oraz upominki wykonane własnoręcznie przez tych uczniów. Miłą niespodziankę przygotował dla nas pan wójt Krzysztof Zieliński, jaką był bon upominkowy, za który zakupiliśmy do naszego Klubu kilka niezbędnych przyborów kuchennych.

Dnia 16.12.2021r. w Klubie Seniora w Osieczku odbyło się nasze pierwsze spotkanie opłatkowe, na które potrawy wigilijne przygotowywali sami seniorzy. Klimat w naszym Klubie wypełniła choinka, którą otrzymaliśmy od pani Sabiny z Grudziądza, a ozdoby, które zawisły na świątecznym drzewku zostały wykonane przez samych seniorów podczas zajęć rękodzielniczych.