PRACA – Opiekun/ka Klubu Seniora – II edycja

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun/ka Klubu Seniora w ramach realizowanego projektu: Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”.

Osoba na stanowisku Opiekun/ka Klubu Seniora zatrudniona zostanie na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu w Klubie Seniora.
Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w Klubie Seniora w Kotnowie.

Przewidywany termin zatrudnienia Opiekuna/ki Klubu Seniora od dnia 07.09.2022 r.

Wymagania:
– wykształcenie minimum średnie i umiejętność w animacji działań dla osób dorosłych, w zarządzaniu grupą, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, osoba empatyczna, kreatywna i poszukująca działań innowacyjnych pozwalających na aktywizacje i integrację.

Składanie dokumentów:
Osoby składające oferty proszone są o dostarczenie ich w zamkniętej kopercie na adres: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica z dopiskiem: „Opiekun/ka Klubów Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” następujących dokumentów:

  • CV,
  • list motywacyjny

do dnia 5 września 2022 r. do godz. 12.00.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną stosowaną podczas rekrutacji klauzula informacyjna