Klub seniora Józefkowo

Nie ma nudy w naszym klubie, dzięki kontynuacji projektu możemy nadal wspólnie się spotykać, gotować i tworzyć wspaniałe rękodzieła. Zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym praca w grupie jak i oderwanie się od szarej rzeczywistości nabiera innego znaczenia. W wesołej, przyjaznej atmosferze seniorzy kontynuują ćwiczenia usprawniające pamięć, jak i sprawność ruchową. Wykonują również własnoręcznie ozdoby, te czynność lubią najbardziej. Z materiałów zorganizowanych w własnym zakresie zrobiliśmy m.in. bukiety z recyklingu wykorzystując worki na śmieci, stroiki na groby, kule z kawy.

Opiekunka Klubu Seniora w Józefkowie
Monika Ziółkowska