Inicjuj z FIO 4.0

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Ośrodkiem Tłok od 1 stycznia 2024 r. realizuje projekt „Inicjuj z FIO 4.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W lutym zostanie ogłoszony nabór wniosków na mikrogranty dla młodych NGO oraz grup nieformalnych.

Maksymalna kwota mikrodotacji będzie wynosić:

– do 10 tys. zł – dla młodych NGO planujących do realizacji działania w następujących sferach priorytetowych:

EKOLOGIA: działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

RODZINA: Działania na rzecz wsparcia rodzin i zdrowia psychicznego ich członków lub

PATRIOTYZM: działania mające na celu promowanie postaw patriotycznych i opieki nad weteranami walk o niepodległość Polski, w szczególności w kontekście 80 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Młoda NGO będzie mogła przeznaczyć część dotacji na wzmocnienie swojej organizacji, a część – na działania w sferze pożytku publicznego związane z ww. sferami.

– do 6 tys. zł – dla młodych NGO planujących działania w sferach niepriorytetowych oraz lokalnych przedsięwzięć wykonywanych/podejmowanych i prowadzonych przez grupy nieformalne z Patronem, przy czym młode NGO sto procent dotacji mogą wykorzystać na wzmocnienie instytucjonalne lub/i pożytek, a w przypadku grup nieformalnych z Patronem możliwe do zrealizowania będą wyłącznie działania w sferze pożytku publicznego (z umożliwieniem zakupu drobnego sprzętu wyłącznie pod kątem realizacji ww. działań w sferze pożytku)

– do 5 tys. zł – dla lokalnych przedsięwzięć wykonywanych/podejmowanych i prowadzonych przez grupy nieformalne bez Patrona na działania w sferze pożytku (bez możliwości zakupu sprzętu)

OPERATORZY GRANTÓW w województwie kujawsko-pomorskim

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – powiaty: brodnicki, wąbrzeski, grudziądzki, M. Grudziądz, chełmiński, świecki, tucholski, sępoleński, nakielski, żniński

Ośrodek TŁOK – powiaty: aleksandrowski, bydgoski, M. Bydgoszcz, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński rypiński, radziejowski, toruński, M. Toruń, włocławski, M. Włocławek

Projekt Inicjuj z FIO 4.0 jest dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.