Konkurs ,,Mikroprzedsiębiorca Roku”

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku” skierowany jest do firm, które wiedzą jak wykorzystać własny potencjał, przezwyciężać problemy przy tworzeniu przedsiębiorstwa, a także pozyskiwać środki finansowe.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie do zakładania małych firm oraz prezentacja i promowanie ich jako najlepszych przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Poprzez udział w konkursie mikroprzedsiębiorcy mają szansę zaprezentować swoją działalność oraz dotychczasowe osiągnięcia.
W tegorocznej edycji konkursu o tytuł ,,Mikroprzedsiębiorca Roku” można zgłosić nominacje mikrofirm w czterech kategoriach: SENIOR, START, MIKRO oraz NOWE TECHNOLOGIE. Pula nagród w konkursie wynosi 100 000 zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 kwietnia 2010 r.

Regulamin, formularz nominacyjny oraz pozostałe informacje związane z konkursem zostały zamieszczone na stronie www.kronenberg.org.pl >>Edukacja ekonomiczna>> Mikroprzediębiorca Roku.