Przekazywanie doświadczeń w Gruzji

     Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica z dniem 15.02.2014 rozpoczyna kolejną współpracę z ze społecznością Gruzińską tym razem w ramach projektu pt. „Social Slow Food: Produkt regionalny szansą na trwałą aktywizację społeczną i zawodową upośledzonych i wykluczonych”. Naszymi partnerami w projekcie są:
  1. TEMI Charitable Union – Gremi, Kvareli District, Kakheti Province – Gruzja
  2. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Partner” z Bydgoszczy
  3. Zakład Aktywności zawodowej z Drzonowa

Działania w projekcie skierowane są członków organizacji pozarządowej o nazwie TEMI – w miejscowości Gremi, region, Kachetia (wschodnia Gruzja), która skupia i aktywizuje zawodowo
i społecznie osoby niepełnosprawne umysłowo oraz osoby z grup de faworyzowanych.

   Celem projektu polega na przekazaniu doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości społecznej, innowacyjności strategii marketingowych, produkcji wyrobów lokalnych, modeli ich sprzedaży, promocji ekologicznej żywności i rolnictwa, która przyczyni się do zwiększenia samodzielności finansowej ośrodka oraz większej aktywizacji zawodowej i społecznej jej podopiecznych.

W trakcie trwania projektu przewidziane następujące działania:

  1. szkolenia w zakresie ekonomii społecznej „Ekonomia społeczna w praktyce”,
  2. doposażenie ośrodka prowadzonego przez organizację TEMI,
  3. kurs szkoleniowy dla kadry ośrodka TEMI,
  4. promocja produktów na targach żywności ekologicznej,
  5. konferencja podsumowująca projekt,
  6. monitoring i ewaluacja.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przygotowała Anna Szatkowska