Standard promocji projektów w ramach „Inicjuj z FIO”

  1. Lider w imieniu grupy zobowiązuje się informować lokalną społeczność, w której realizowane jest przedsięwzięcie, lokalne media oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego o prowadzanych działaniach i ich dofinansowaniu przez P FIO.
  2. Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe przygotowywane w ramach projektu powinny zawierać:

Logo P FIO, loga Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok oraz Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, a także informację słowną „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Logotypy FIO do pobrania w różnych formatach na stronie

Logo FIO

Logotypy Tłoka i TRGP oraz FIO do pobrania: