Dobry Start – Szkolenia

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2014 r. realizowało projekt pt. ,,Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich’’. W ramach projektu odbył się cykl szkoleń z trzech zakresów tematycznych:

  • Metody animacji oraz inkubacji wiejskich organizacji pozarządowych
  • Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia
  • Zarządzanie finansami i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych

Dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach a chciałyby pogłębić wiedzę w zakresie tych tematów załączamy materiały szkoleniowe.

 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metody animacji oraz inkubacji wiejskich organizacji pozarządowych – dobre przykłady

Metody animacji oraz inkubacji wiejskich organizacji pozarządowych

Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia

Planowanie

Zarządzanie finansami i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych