Zaproszenie na szkolenie

Z A P R O S Z E N I E

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do udziału
w bezpłatnym szkoleniu finansowanym ze środków EFS
,,Metody animacji oraz inkubacji wiejskich organizacji pozarządowych”.
Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12 września 2014 r.
w Świetlicy w Mikorowie
Województwo Pomorskie, Powiat Bytowski.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy aktywnych działaczy organizacji pozarządowych;
grup nieformalnych takich jak np. Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich; sołectw;
OSP i innych.

Każdemu z uczestników zapewnione zostanie zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do dnia 08.09.2014 r. do godziny 16:00.

Osoba do kontaktu:
Jolanta Lewandowska
Tel. 726 088 408 lub 56 687 39 09
Uwaga !!!: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy
Zaproszenie na szkolenie