Szkolenie w Grudziądzu

W dniach 27-28 sierpnia 2014 r. w Hotelu Rad w Grudziądzu, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zorganizowało szkolenie pt. ,,Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”. Szkolenie finansowane było w ramach projektu ,,Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”. Grupę uczestników tworzyli osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich, sołtysi, przedstawiciele wiejskich NGO. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami pisania projektów, począwszy od zdiagnozowania problemu, identyfikacji problemów i potrzeb, analizy SWOT, opracowania harmonogramu i budżetu aż do końcowej ewaluacji projektu.

Uczestnictwo w szkoleniu było bezpłatne, wszystkim osobom zapewnione zostało wyżywienia i zakwaterowanie. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.