Trwa ocena wniosków

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wspólnie z Kujawsko Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO bis”.

Celem projektu zwiększenie liczby oddolnych inicjatyw poprzez wzmocnienie aktywności i potencjału ludzkiego i infrastrukturalnego min. 83 podmiotów sektora młodych ngo i grup nieformalnych i samopomocowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

TRGP dofinansuje około 41 wniosków na kwotę blisko 205 000 zł. Nabór wniosków zakończył się 17 marca 2017 r. a poprzedziło go 9 spotkań informacyjno-promocyjnych, doradztwo oraz 1 szkolenie.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 140 wniosków o dofinansowanie. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna przesłanych wniosków.

Projekt trwa od lutego do końca grudnia 2017 roku a jego realizacja jest możliwa dzięki środkom finansowym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.