Doradztwo – Inicjuj z FIO bis

Wnioski i/lub budżety o mikrodotacje z projektu „Inicjuj z FIO bis” można konsultować u Operatora w trakcie trwania naboru.

Do dnia 7 marca należy umówić się z doradcą na konsultację wniosku, po umówieniu się ostateczny termin przesłania wniosku i/lub budżetu to 12 marca 2017 r.
Wniosek i/lub budżet można konsultować tylko u 1 doradcy.
W pierwszej kolejności konsultowane będą wnioski podmiotów, które nie korzystały ze środków projektu „Inicjuj z FIO”.
Na doradztwo należy umówić się, wysyłając maila z prośbą o doradztwo.
W treści maila należy podać następujące informacje:
a) nazwę powiatu, z którego pochodzi wnioskodawca
b) czy podmiot korzystał z dotacji „Inicjuj z FIO” w latach 2014 – 2016 r., a jeśli tak – tytuł projektu i numer umowy
Dane do doradców:
Mirosława Tomasik – tel. 605-268-462, e-mail: tomasikm@mga.com.pl
Maciej Puchała – tel. 605-284-932, e-mail: dl-p02@wp.pl