Kolejny nabór wniosków o dotację

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację planowane jest na dzień 21.03.2018 r.
Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Nabór trwać będzie od 21.03.2018 do 28.03.2018 r.