Nabór wniosków o dotację dla V naboru uczestników

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych -Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” ogłasza nabór wniosków na dotację.

Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Przyjmowanie wniosków o dotacje wraz z załącznikami należy składać w terminie od 21-28.03.2018 r. do godziny 16:00

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji.doc

Biznesplan.doc

Załącznik_1_do_biznesplanu_-bez liczenia.xlsx

Załącznik_1_do_biznesplanu_-sam liczy.xlsx

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu.pdf

Karta oceny formalnej biznesplanu.pdf

Karta oceny merytorycznej biznesplanu.pdf

Formularz informacji – pomoc de minimis.xlsx

Oświadczenie _1.doc

Oświadczenie _2.doc

Oświadczenie _3.doc

Zaświadczenie-1.pdf

 

Pytania można kierować do swoich doradców lub do pracowników biura projektu tel. 56 687-39-09 lub 726-088-408