Wyniki rekrutacji „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” – VI nabór

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych złożonych podczas VI naboru uczestników do projektu.
VI nabór trwał od 13.02.2018-16.03.2018.

Złożonych zostało 14 formularz rekrutacyjny. Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 13 osób.

 

Lista osób zakwalifikowanych – VI nabór