Nabór wniosków o dotacje dla uczestników z VI naboru

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację planowane jest na dzień 30.04.2018 r.
Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Nabór trwać będzie od 30.04.2018 do 10.05.2018 r.

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych

Wniosek o przyznanie dotacji

Biznesplan

Załącznik 1 do biznesplanu – bez liczenia

Załącznik 1 do biznesplanu – sam liczy

Minimalne wymagania dotyczące oceny bizneplanu

Karta oceny formalnej biznesplanu

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Formularz informacji – pomoc de minimis

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Zaświadczenie