Zaproszenie do składania ofert – lekarz geriatra

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych prowadzonych przez lekarza geriatrę w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica.”

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.115.2017

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia do składania ofert znajdują się w załącznikach:

Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2