Zaproszenie na szkolenia realizowane przez FAOW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie

Akademia Umiejętności Animatora LGD

Lokalne Grupy Działania dla realizacji lokalnych strategii rozwoju powinny posługiwać się animacją jako jedną z najskuteczniejszych metod aktywizowania lokalnych społeczności do twórczego udziału w budowie, a następnie realizacji LSR.

Dość często obowiązek działań aktywizujących spoczywa głównie na barkach pracowników LGD, którzy mają także wiele innych zadań do wykonania, w tym związanych ze stosowaniem formalnych procedur.

Animacja w lokalnych społecznościach może być prowadzona z inspiracji władz LGD, ale niekoniecznie przez pracowników biura. Mogą takie działania podejmować członkowie LGD, ale też działacze podmiotów zrzeszonych w partnerstwie. Istotna jest wiedza
o prawach rządzących życiem społecznym i o metodach oddziaływania na uczestników tych procesów, a także o sposobach funkcjonowania wśród ludzi i metodach pracy z ludźmi. Pierwszorzędne znaczenie ma pasja do działania – motor napędzający ludzką aktywność.

O ile pasja do działania zależy od cech indywidualnych, o tyle wiedzę można dostarczyć, a umiejętności rozwinąć.

Taki jest właśnie cel realizacji projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD”, której organizatorem jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizujące operację w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019.

Uczestnicy. Uczestnikami Akademii mogą być partnerzy, członkowie, przedstawiciele, pracownicy, wolontariusze LGD zainteresowani umiejętnym wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i umiejętnym wykorzystaniem szeroko rozumianych lokalnych zasobów.

http://faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Grupa I Dom Gościnny, Zbeniny 36

Warsztat 1: Data: 26-27-28. 04.2018 czwartek, piątek, sobota

Warsztat 2: Data:   21-22-23.05.2018 pon-wtorek-środa

Warsztat 3: Data: 21-22-23.06.2018 czwartek, piątek, sobota

Grupa II Pałac Brzeziny

Warsztat 1: Data: 19-20-21.04.2018 czwartek, piątek, sobota

Warsztat 2: Data:   23-24-25.05.2018 środa-czwartek-piątek

Warsztat 3: Data: 19-20-21.06.2018 wtorek-środa -czwartek

Grupa III Serock

Warsztat 1: Data:   18-19-20.04.2018 środa-czwartek-piątek

Warsztat 2: Data:   28-29-30.05.poniedziałek-wtorek-środa

Warsztat 3: Data: 19-20-21.06.2018 wtorek-środa-czwartek

Grupa IV Boguchwała

Warsztat 1: Data:   18-19-20.04.2018 środa, czwartek, piątek

Warsztat 2: Data:   24-25-26.05.2018 czwartek-piątek – sobota

Warsztat 3: Data: 18-19-20.06.2018 pon-wtorek-środa