Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuję uczestników projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”, że od dnia 28.09.2018 r. wznawia wypłatę środków finansowych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.