Informacja o realizacji projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczyna od lipca 2017 roku realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Akademia Młodych Liderów”. Projekt realizowany jest w ramach konkursu nr 1/2017 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017.

Główne założenia projektu:

Projekt wojewódzki dla mieszkańców obszarów wiejskich do 35 roku życia – 45 osób (3 grupy po 15 osób)

Dla każdej grupy zaplanowano 52 godziny szkoleniowe (2 spotkania trzydniowe od godz. 10.00 (pierwszego dnia) do godz. 12.15 ( trzeciego dnia).

Dodatkowo dla każdego uczestnika zaplanowano po 2 godziny couchingu.

Szkolenie jest nieodpłatne, zapewniamy wyżywienie i materiały szkoleniowe.

Uczestnicy pokrywają tylko koszty noclegu w wysokości 100 zł (4 noclegi po 25 zł) i koszty dojazdu do Ośrodka.

Miejsce realizacji – Ośrodek Edukacji Ekologicznej Orłowo gmina Płużnica

Program ramowy:

Moduł I – 16 godzin

  1. Komunikacja interpersonalna – 4 godz.
  2. Role w grupie, praca zespołowa – 4 godz.
  3. Lider w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego – 8 godz.

Moduł II – 16 godzin

  1. Planowanie projektów – 12 godz.
  2. Zarządzanie projektami – 2 godz.
  3. Fundreising – 2 godz.

Moduł III – 16 godzin

  1. Zakładanie i zarządzanie organizacją pozarządową – 4 godz.
  2. Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju lokalnego – 8 godz.
  3. Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu działaniami, organizacją pozarządową, promocją i komunikowania się ze społecznością lokalną – 4 godz.

Moduł IV – 4 godziny

  1. Dobre i innowacyjne przykłady aktywizacji społeczności lokalnej ze środków PROW, RLKS i innych programów realizowane przez młodych liderów.