Wzory sprawozdań „Inicjuj z FIO bis”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnicaj publikuje wzory sprawozdań dla ngo i grup nieformalnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach projektu”Inicjuj z FIO bis”.

Jednocześnie informujemy, że grupy nieformalne z Patronem, zgodnie z umową składają rozliczenie częściowe po wydatkowaniu minimum 50% pierwszej transzy.

Złożenie sprawozdania częściowego jest warunkiem otrzymania II transzy mikrodotacji.

sprawozdanie częściowe

sprawozdanie końcowe limity

sprawozdanie końcowe bez limitów

sprawozdanie końcowe merytoryczne