VI nabór wniosków E-aktywni

Informujemy, iż w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” podjęta została decyzja o uruchomieniu kolejnego naboru wniosków o grant (nabór VI).

Nabór wniosków potrwa od 12 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. do godz. 24.00 lub do końca dnia wpłynięcia do Operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu.
Pozostałe warunki projektu pozostają niezmienne.

Realizacja mikroprojektów może trwać od 01.01.2019 r. do 31.07.2019 r.

Link do generator wniosków dla VI naboru:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=a197c202517b5d03&&b=c4a6c055009574fb79366ad5fcd1c4fa

Szczegóły na stronie projektu – http://www.e-aktywni.online/