Zaproszenie do składania ofert – szkolenia zawodowe

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 12 uczestników w projekcie: „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z procedurą obowiązującą dla rozeznania rynku.

Szczegółowe informacje:
Zapytanie – szkolenia zawodowe
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3