Ocena merytoryczna wniosków o mikrodotacje Małe granty Gminy Płuznica

Zakończył się nabór wniosków o mikrodotacje w ramach Programu Małe granty Gminy Płużnica.
W tegorocznym naborze wpłynęło 16 wniosków.
Obecnie wnioski są oceniane pod względem merytorycznym. Ocena będzie trwała do 24 marca 2020 r. Po tym terminie zostanie zamieszczona lista rankingowa z wynikami.