Wyniki konkursu „Inicjuj z FIO 2.0”

Szanowni Państwo,
Prezentujemy listy rankingowe Wniosków złożonych do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach konkursu Inicjuj z FIO 2.0.

W tegorocznym naborze do Operatora wpłynęło 95 wniosków o mikrodotację: 16 złożonych przez grupy nieformalne bez Patrona, 30 przez grupy nieformalne z Patronem oraz 49 wniosków młodych organizacji pozarządowych. 33 Wnioskodawców aplikowało o środki na wzmocnienie instytucjonalne organizacji, pozostałe 62 organizacji i grup zaplanowało realizację projektów w sferze pożytku publicznego.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 74 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 30 Wnioskodawców. Wśród nich znalazło się 5 grup bez Patrona, 15 młodych organizacji pozarządowych, w tym 14 wnioskujących o grant na wzmocnienie instytucjonalne oraz 10 Patronów grup nieformalnych.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie oferty.
Serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Prosimy o sprawdzenie Państwa skrzynek e-mailowych. Została na nie wysłana informacja na temat podpisywania umów o dofinansowanie.

Informujemy, iż w przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Operator może przyznać dodatkowe mikrodotacje Wnioskodawcom znajdującym się na kolejnych miejscach listy rezerwowej.

Lista rankingowa młode organizacje i grupy nieformalne z patronem 2020

Lista rankingowa grupy nieformalne bez patrona 2020