Konkurs na najlepszą inicjatywę w ramach projektu„Inicjuj z FIO 2.0″”

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę dotyczącą realizacji projektów w ramach „Inicjuj z FIO 2.0”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczestników realizujących projekty w sferze pożytku publicznego, którzy podpisali umowę mikrodotacji z Operatorami w 2020 r.
Każdy z dwóch Operatorów TRGP oraz TŁOK przyzna 3 nagrody: 1 miejsce – o wartości 500 zł, 2 miejsce – o wartości 300 i 3 miejsce – o wartości 200 zł.
Nabór zgłoszeń do konkursu odbędzie się od 01.09.2020 r. do 14.09.2020 r.
Efektem konkursu będzie wyłonienie i nagrodzenie tych inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych, tzn. mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz mogą być inspiracją do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Do pobrania:

Regulamin_konkursu_na_najlepsza_inicjatywe_Inicjuj_z_FIO_2.0

Zalacznik_nr_1_Fiszka_-_formularz_zgloszeniowy_na_najlepsza_inicjatywe (1)