Letni czas w Klubie Seniora w Nowej Wsi Królewskiej

Klub Seniora w Nowej Wsi Królewskiej przez ostatnie trzy miesiące dalej funkcjonował na innych zasadach, poprzez panujące obostrzenia i zasady bezpieczeństwa związane z panującą sytuacją w Polsce. Seniorzy chodzili na zajęcia w mniejszych grupach oraz mieli mierzoną codziennie temperaturę.

W lipcu oraz sierpniu został poświęcony czas dla ekologii, zorganizowano spotkania, na których rozmawiano o zanieczyszczeniu powietrza, o wymianach pieców, o zabrudzaniu środowiska, o paleniu w piecu. Przeprowadzono burzę mózgów co można zrobić na zajęciach, aby wspomóc środowisko. Seniorzy zbierali śmieci podczas spacerów.  Gromadzono również środki z papierów toaletowych i wytłaczanki po jajkach, z tych tektur wykonywano kwiaty, zbierano też nakrętki plastikowe. Powstał punkt wymiany gazet w Klubie Seniora, seniorzy mogą się wymieniać gazetami.

Pod koniec sierpnia seniorzy byli na wyjeździe integracyjnym w Ciechocinku. Poza zajęciami zaplanowanymi,  seniorzy rozwijali swoje umiejętności umysłowe, logiczne i zręcznościowe. Dużo grali w różne gry, zabawy oraz ćwiczenia.  Dzięki sprzyjającej pogodzie w sierpniu, seniorzy dużo chodzili na spacery i grali w bule.

 

Opiekunka Klubu Seniora-Kinga Isbrandt