Zaproszenie do składania ofert-lekarz geriatra

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych prowadzonych przez lekarza geriatrę w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis.”

Zgodnie za zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.061.2021

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia do składania ofert znajdują się w załącznikach:

Zaproszenie – lekarz geriatra

Oferta lekarz geriatra-załącznik nr 1

Klauzula informacyjna-załącznik nr 2