„SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA?”

FUNDACJA IDEALNA GMINA

REALIZUJE OPERACJĘ:

„SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA?”

PARTNERZY:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

 

Krótka informacja dotycząca działań
od 1 listopada 2020 do 30 kwietnia 2021:

II etap prac:
Uwarunkowania tworzenia i rozwoju sieci LGD oraz ich aktywności w ramach tych sieci – ciąg dalszy badań.
– prowadzimy zogniskowane wywiady  grupowe (FGI)
– przygotowujemy raport cząstkowy z badań focusowych
– na koniec II etapu opracujemy raport końcowy z całego procesu badawczego.

W III etapie projektu przygotujemy publikację, która będzie dostępna w tradycyjnej formie książkowej oraz jako e-book.

ZOSTAŃ PARTNEREM                                     www.ksow.pl

Mobile: 604133928
e-mail: figa@idealnagmina.org.pl
www.idealnagmina.org.pl;