Nabór uczestników do Klubów Seniora w Gminie Książki

Gmina Książki w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Kluby Seniora w Gminie Książki” (umowa nr UM_WR.433.1.061.2021).

Do projektu zapraszamy seniorów – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy należeć będą do czterech Klubów Seniora w miejscowościach: Zaskocz, Blizienko, Osieczek i Łopatki.

 

Nabór trwa od 19.05.2021do 31.05.2021

 

O uczestnictwie w Klubie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w Regulaminie.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Kandydaci – seniorzy – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powinni złożyć następujące dokumenty:
Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami:
– oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Książki – Załącznik nr 2
– zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o spełnieniu kryterium bycia osobą potrzebującą wsparciu w codziennym funkcjonowaniu – Załącznik nr 3
– oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – Załącznik nr 4
– klauzula informacyjna – Załącznik nr 5

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Książki, ul Bankowa 4, 87-222 Książki.

Osoby do kontaktu:
Urząd Gminy Książki – Danuta Rychlik, tel. 56 688-81-67 wew. 42 lub 694-25-35-23
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – Agnieszka Huzarska, tel. 608-759-795