Wydłużenie naboru – Oferta Pracy – opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego

Gmina Książki w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Kluby Seniora w Gminie Książki” (umowa nr UM_WR.433.1.061.2021).

W ramach realizacji projektu Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje kandydatek/ów do pracy na stanowisku –opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

Poszukujemy  4 opiekunów/ek, które będą świadczyły/li usługi opiekuńcze dla uczestników Klubów Seniora z, które funkcjonują w czterech miejscowościach: Zaskocz, Łopatki, Blizienko i Osieczek.

Realizowane usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekuna faktycznego w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Osoba na stanowisku opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego zatrudniona zostanie na umowę zlecenie. Usługi opiekuńcze świadczone będą 7 dni w tygodniu na terenie Gminy Książki.

Termin zatrudnienia opiekuna/ki realizującego/ej usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego: od lipca 2021 r. do listopada 2022 r.

Wymagania dotyczące zatrudnienia jako opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego
– minimum roczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,
– odbycie 80-cio godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi – szkolenie będzie bezpłatne w ramach projektu, z zastrzeżeniem, iż osoba po szkoleniu ma obowiązek podjąć zatrudnienie w projekcie.

Składanie dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie na adresSekretariat Urzędu Gminy Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki lub Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica z dopiskiem„Opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego” następujących dokumentów:

– Formularz rekrutacyjny
Klauzula informacyjna
Oświadczenie o minimum rocznym doświadczeniu w realizacji usług opiekuńczych

do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 10.00.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Huzarska, tel. 608 759 795, e-mail a.huzarska@trgp.org.pl