Spoty promujące dobre praktyki – Inicjuj z FIO 3.0

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze spotami promującymi dobre praktyki. Inicjatywy zostały zrealizowane w ramach „Inicjuj z FIO 3.0”. Jest to program grantowy realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK – operatorów mikrodotacji dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Program NOWEFIO na lata 2021-2023.

https://www.facebook.com/TowarzystwoRozwojuGminyPluznica/videos/258194636380791

https://www.facebook.com/TowarzystwoRozwojuGminyPluznica/videos/315241300464765

https://www.facebook.com/TowarzystwoRozwojuGminyPluznica/videos/323196443006915

https://www.facebook.com/TowarzystwoRozwojuGminyPluznica/videos/1291094024703924