Kluby Seniora w Gminie Książki – wydłużenie realizacji projektu

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 510 999,20 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskie: 1 284 349,32 zł