ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Książki”

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej Wytycznymi.

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w pierwszej kolejności Podmioty Ekonomii Społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Płużnica 37A
87-214 Płużnica
KRS 0000047688, NIP 878-15-76-399
tel. 726-088-408, e-mail: trgp@trgp.org.pl

www.trgp.org.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżka rehabilitacyjne z materacem – 3 sztuki, rowery treningowe rehabilitacyjne – 2 sztuki, wózki inwalidzkie elektryczne – 2 sztuki, w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Książki”, umowa nr UM_WR.433.1.061.2021

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Książki”, gdzie Liderem jest Gmina Książki a partnerem Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Łóżko rehabilitacyjne winno być – pokryte lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne oraz powinno posiadać:
  a) materac rehabilitacyjny z pokrowcem paroprzepuszczalnym (grubość materaca 10-12 cm).
  b) czterosegmentowe leże o wymiarach, co najmniej 90×200,
  c) elektryczną regulację wysokości całego leża,
  d) elektryczną regulację wysokości leża od strony głowy,
  e) elektryczną regulację kąta nachylenia oparcia,
  f) elektryczną regulację części udowej,
  g) barierki boczne opuszczane,
  h) wciągnik z uchwytem,
  i) kółka z blokadami,
  j) możliwość użytkowania przez osobę o wadze, co najmniej 140 kg,
  k) system transportowy.
 2. Wózek inwalidzki elektryczny – powinien posiadać:
  a) składaną aluminiową ramę
  b) szerokość siedziska: 45 cm +/-2 cm,
  c) odpinaną tapicerkę,
  d) łamane oparcie,
  e) regulację długości podnóżków,
  f) tylne kółka anty-wywrotne,
  g) bezobsługowy akumulator,
  h) tryb elektryczny/manualny,
  i) zasięg do 20 km +/- 5km
  j) 5 trybów prędkości
  k) koła przednie: 9”+/- 2”, koła tylne: 22”+/-2”,
 3. Rower stacjonarny rehabilitacyjny – powinien posiadać:
  a) opór magnetyczny zewnętrzny,
  b) antypoślizgowe pedały,
  c) regulację oporu,
  d) regulację siodełka,
  e) regulację kąta nachylenia kierownicy,
  f) rolki transportowe,
  g) możliwość użytkowania przez osobę o wadze, co najmniej 120 kg,
  h) wielofunkcyjny komputer treningowy.

Dostawa zakupionego sprzętu będzie do:
Urząd Gminy Książki
ul. Bankowa 4
87-222 Książki

Zapytanie – sprzęt rehabilitacyjny

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5