Zaproszenie na spotkanie pn. „Uwolnij energię społeczną”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0” ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych na spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Uwolnij energię społeczną”, które odbędzie się w dniu 08.12.2022 r. o godzinie 16:00 na świetlicy wiejskiej w Józefkowie – gmina Płużnica.

Na spotkaniu zostanie omówiona realizacja projektu „Inicjuj z FIO 3.0” , wręczone zostaną statuetki i dyplomy laureatom Konkursu na Najlepszą Inicjatywę oraz przedstawiciele grup nieformalnych i organizacji pozarządowych opowiedzą w kilku zdaniach o realizacji swoich projektów.

Liczba miejsc ograniczona.
*maksymalnie 3 osoby z organizacji/grupy nieformalnej
UWAGA – na jednym formularzu należy zgłosić wszystkie osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: trgp@trgp.org.pl.
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 25.11.2022 r.

Osoba do kontaktu: Milena Zielińska
Tel. 532-888-300

Formularz zgłoszeniowy.docx

Formularz zgłoszeniowy.pdf