SPOTKANIE INTEGRACYJNE W PŁĄCHAWACH

W dniu 23.08.2023 w Płąchawach odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne Klubów Seniora z Józefkowa, Działowa, Płąchaw i Gorynia z okazji podsumowania dobiegającego końca projektu „Kluby seniora w Gminie  Płużnica-II edycja”.

Zaproszono gości m.in. wójta Gminy Płużnica Marcina Skonieczkę, Zarząd wraz z  pracownikami TRGP oraz instruktorów prowadzących zajęcia psychologiczne i rekreacyjno- sportowe.

Na spotkaniu wspominaliśmy co wydarzył się w ostatnich 2 latach w naszych klubach. Dzięki Klubom Seniora nasi seniorzy otrzymali możliwość wyjścia z domu, wspólnej integracji, aktywizacji oraz uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, co na nowo u wielu z nich przywróciło sens życia. Klubowicze dzięki m.in. zajęciom rękodzielniczym ćwiczyli swoje zdolności manualne i kreatywność, wykonując nowe czynności przełamywali swój strach a nawet bariery. Okazało się, że panie, które do tej pory nigdy nie szyły na maszynie potrafią samodzielnie uszyć fartuszek czy kosmetyczkę. Dzięki bardzo licznym zajęciom sportowym podniosła się aktywność fizyczna wśród seniorów. Na zajęciach rekreacyjno- ruchowych m.in. spacerowaliśmy z kijkami Nordic Walking, graliśmy w gry terenowe, strzelaliśmy z łuku, wiatrówki. A w mniej pogodne dni wykorzystywaliśmy zakupione w ramach projektu piłki, rowery treningowe oraz ćwiczyliśmy sprawność ruchową wykonując ćwiczenia ogólnorozwojowe. Również zajęcia psychologiczne wspominać będziemy z uśmiechem na twarzach. Instruktorka odwiedzała nasze kluby przynosząc ogromne pokłady pozytywnej energia i jeszcze więcej śmiechu i dobrej zabawy. Oczywiście tych zajęć w klubach odbywało się dużo więcej a były to m.in zajęcia kulinarne, treningi pamięci, treningi ręki, gry grupowe, gry karciane, zajęcia muzyczne. Ponadto w każdym klubie organizowane były spotkania integracyjne z okazji andrzejek, Wigilii, karnawału, Dnia Kobiet, śniadania Wielkanocne, dnie Babć oraz Dziadków. Projekt umożliwił nam również liczne wyjazdy integracyjne m.in. do Ciechocinka, Inowrocławia, Opery Nova w Bydgoszczy, Teatru, Kina, na Solanki, koncerty czy nawet na grzyby.

W imieniu wszystkich seniorów dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie i realizację projektu „Kluby seniora w Gminie Płużnica- II edycja”. Dziękujemy, za możliwość wspólnych spotkań, rozwoju na wielu płaszczyznach, ale również wsparcie w wielu formach jak np.: transport do lekarza, porady psychologa, prawnika, zajęcia sportowe, rękodzielnicze, kulinarne, wyjazdy integracyjne. Mamy nadzieję, że nasze Kluby Seniora będą działać jeszcze długo i dawać tyle radości i satysfakcji ile ich funkcjonowanie przynosi teraz.

Monika Ziółkowska