Nabór uczestników do projektu „Kluby Seniora w gminie Płużnica”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników do projektu „Kluby Seniora w gminie Płużnica”.

Inicjatywa skierowana jest do niesamodzielnych seniorów będących mieszkańcami gminy Płużnica.

Kluby Seniora funkcjonować będą w miejscowościach: Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy.

W każdym klubie zatrudniona będzie opiekunka koordynujący jego pracę.

Szczegółowy sposób funkcjonowania klubu dostosowany będzie do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Nabór uczestników trwa od 01.09.2023 do 15.09.2023

Formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych udziałem w projekcie przyjmowane są w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica lub u opiekunek klubów seniora.

Formularz zgłoszeniowy

tel.: 726-088-408, 726-088-405,
e-mail: trgp@trgp.org.pl 

Projekt współfinansowany przez Gminę Płużnica realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica