Gotowanie to nasza pasja – mikrodotacja w ramach Inicjuj z FIO 3.0

,,Gotowanie to nasza pasja”  to tytuł projektu, który realizowało stowarzyszenie Dolina Płąchaw. Z  pozyskanego grantu zakupiono wielopoziomowy piec konwekcyjny oraz krzesła kuchenne typu hoker. Poprzez zakupiony sprzęt członkowie stowarzyszenia będą mogli poszerzyć ofertę  zajęć  kulinarnych oraz  zapewnić lepsze warunki i komfort pracy w działaniach i warsztatach kulinarnych, w których uczestniczą mieszkańcy.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Obywatelstwa w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030.

Mirosława Karwan
Stowarzyszenie Dolina Płąchaw