Pracownicy TRGP na szkoleniu

Pracownicy Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica w dniach 07-08.12. 2023 r. oraz 19-20.12.2023 r. uczestniczyli w szkoleniu w formie warsztatów z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie. Szkolenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia w Płużnicy, wzięło w nim udział 10 pracowników. Szkolenie było głównie nastawione na praktyczną naukę przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Pracownicy zostali podzieleni na grupy, w których pracowali nad stworzeniem wniosku o dofinansowanie. Podczas aktywnego wykonywania zadań nauczyli się wnikliwie analizować regulaminy konkursów, prawidłowo przeprowadzić diagnozę, sformułować cele projektu zgodnie z kryterium SMART, zaplanować działania odpowiadające wskazanym celom i opisać rezultaty, które przyniesie realizacja projektu. Kolejnym elementem było skonstruowanie realnego budżetu projektu adekwatnego do zaplanowanych działań w projekcie. W efekcie powstały dwa kompletne wnioski o dofinansowanie.

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0” współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.