Uwolnij energię społeczną

14 grudnia 2023 r., zorganizowano galę „Uwolnij energię społeczną” wraz z 19 edycją Płużnickiego Forum Organizacji Pozarządowych. W części merytorycznej spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji podsumowującej realizację projektu „Inicjuj z FIO 3.0” oraz prezentacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów, po przerwie społecznicy wspólnie uczestniczyli w warsztatach.

Wydarzenie odbyło w pałacu Victoria w Mgowie. Uroczystość prowadziła przewodnicząca Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania zebranych gości i podsumowania projektu Inicjuj z FIO 3.0, którego operatorem było Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Mirosława Tomasik, prezes TRGP i Milena Zielińska, koordynator projektu przybliżyły ideę projektu oraz zaprezentowały rezultaty jakie zostały osiągnięte przez okres realizacji. Zaprezentowane zostały spoty promujące dobre praktyki, które były jedną z nagród dla laureatów konkursu Na Najlepszą Inicjatywę. Po zaprezentowaniu spotów wręczono statuetki i dyplomy laureatom konkursu.

W kolejnej części spotkania, uczestnicy mieli okazję do wysłuchania prezentacji przygotowanej przez Piotra Niedziałkowskiego, kierownika biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w województwie kujawsko-pomorskim oraz Ilony Linczowskiej, przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania Vistula Terra Culmensis. Zaproszeni goście mówili o możliwościach pozyskania funduszy na działania projektowe oraz na rozwój organizacji. W przyszłorocznym rozdaniu finansowym dotacje będzie można pozyskać ze środków województwa kujawsko-pomorskiego, jak i z programów unijnych oferowanych przez stowarzyszenie LGD.

Spotkanie było również okazją do wspólnego celebrowania jubileuszy dwóch organizacji działających na terenie gminy Płużnica. W tym roku swoje 25-lecie świętowało Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, natomiast Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica obchodziło 15-lecie działalności. Z tej okazji na ręce przedstawicieli przekazano upominki. Uroczystego wręczenia dokonał Marcin Skonieczka, poseł na Sejm RP, Elżbieta Wiśniewska, pełnomocniczka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Szymon Dudzik, przewodniczący Rady Gminy Płużnica. Poseł Marcin Skonieczka przypomniał początki powstania organizacji w gminie Płużnica, pogratulował organizacjom i życzył im dalszych lat prężnego rozwoju.

Z okazji jubileuszu, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica przygotowało podziękowania dla osób, które na przestrzeni lat wspierały stowarzyszenie. Podziękowania trafiły do Szymona Dudzika, przewodniczącego Rady Gminy Płużnica i radnych Rady Gminy Płużnica, do sołtysek i sołtysów, na ręce Elżbiety Wiśniewskiej za wspieranie stowarzyszenia i bycie łącznikiem między organizacjami a władzami gminy oraz Marcina Skonieczki, który jako wójt gminy Płużnica współpracował z organizacją i wspierał rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejnym punktem programu był wspólny posiłek, zaproszeni goście mieli okazję do owocnych dyskusji i integracji. Wykwintne potrawy przygotowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Wieldządza i Płąchaw. Ponadto wyjątkowa oprawę muzyczną podczas wydarzenia zapewniał kwartet Virtuoso z Bydgoszczy.

Lokalni liderzy wraz z radnymi, sołtyskami i sołtysami oraz organizatorami udali się na warsztaty. Zaproponowano uczestnikom trzy różne warsztaty: „Od diagnozy do projektu” , „Na co mamy wpływ?” oraz „Mocni w promocji”.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Płużnicką Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, Gminę Płużnica, Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.