Kluby Seniora w Gminie Płużnica – kontynuacja

Projekt „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – kontynuacja ”

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Płużnica.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 123 200 zł

Dotacja z Urzędu Gminy Płużnica: 112 000 zł

Wkład własny TRGP: 11 200 zł

Termin realizacji zadania publicznego: 1.02.2024 – 30.04.2024

Umowa nr: 4/2024

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla min. 140 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Będą to  seniorzy  z Gminy Płużnica w wieku 55+ , którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, posiadają  różnego rodzaju dysfunkcje zdrowotne, są samotne i potrzebują  szeroko pojętych usług opiekuńczych oraz kontaktu z innymi ludźmi.

Opis projektu:
Projekt przewiduje realizację usług społecznych realizowanych w środowisku lokalnym w tym:

– Prowadzenie 14 klubów seniora dla 140 osób w następujących miejscowościach Gminy Płużnica: Kotnowo, Józefkowo, Działowo, Czaple, Płąchawy, Goryń, Orłowo, Nowa Wieś Królewska – 2 kluby, Płużnica, Wieldządz, Wiewiórki, Błędowo, Mgowo.

– Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla seniorów z gminy Płużnica.

– Dowozy seniorów do klubów seniora.