Nabór uczestników do projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – kontynuacja”

Inicjatywa skierowana jest do niesamodzielnych seniorów będących mieszkańcami Gminy Płużnica.

Kluby Seniora funkcjonują w miejscowościach: Kotnowo, Józefkowo, Działowo, Czaple, Płąchawy, Goryń, Orłowo, Nowa Wieś Królewska- 2 kluby, Płużnica, Wieldządz, Wiewiórki, Błędowo, Mgowo.

W każdym klubie zatrudniona jest opiekunka koordynujący jego pracę.

Szczegółowy sposób funkcjonowania klubu dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Nabór uczestników do projektu jest ciągły i trwa od 01.02.2024

Formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych udziałem w projekcie przyjmowane są w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica lub u opiekunek klubów seniora.

Formularz zgłoszeniowy

tel.: 726-088-408, 726-088-405,
e-mail: trgp@trgp.org.pl 

Projekt współfinansowany przez Gminę Płużnica realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica