Kategoria: Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica

Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica

Projekt „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020) Oś priorytetowa: 09 – Solidarne społeczeństwo Działanie: 09.03 – Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie: 09.03.02 – Rozwój usług społecznych Całkowita wartośćWięcej…