Kategoria: Zrealizowane

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno

„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od maja 2017 roku jest partnerem przy realizacji projektu pn.„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno”. Realizatorem projektu w imieniu GminyWięcej…

Szansa dla Aktywnych

Akceptacja dokumentów „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zamieszcza aktualnie obowiązujące dokumenty do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” po naniesieniu uwag i akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu naWięcej…