Koniec pracy PK KSU

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, iż PK KSU zakończyły z dniem 31.12.2013r. realizację projektu pt „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”.

Jednocześnie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w dalszym ciągu świadczy usługi informacyjne i doradcze dla osób fizycznych zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców.